https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o1.jpg

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o2.jpg

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o3.jpg

Zadbamy o Twoją firmeSzkolenia okresowe BHP dla kierowników

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o4.jpg

Szkolenia okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o5.jpg

Szkolenia okresowe BHP dla administracji

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o6.jpg

Szkolenia okresowe BHP dla inżynierów

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o7.jpg

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o8.jpg

Postępowanie powypadkowe

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o10.jpg

Kompleksowa obsługa BHP zakładów pracy

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o11.jpg

Nadzór nad projektami budowlanymi

https://bhpserwis.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/03/o12.jpg

Audyt kontrolnyKontrola warunków pracy

Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników bez wychodzenia z domuSZKOLENIA BHP ONLINE

W czym możemy pomóc?USŁUGI

 1. Szkolenia wstępne BHP,
 2. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych,
 3. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 4. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 5. Stała obsługa BHP zakładów pracy (outsourcing),
 6. Stała obsługa budów na terenie całego kraju,
 7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 8. Przygotowanie dokumentacji powypadkowej (protokół),
 9. Udział w pracach zespołu powypadkowego,
 10. Dokonujemy obliczeń kosztów wypadku,
 11. Uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 12. Opracowywanie programów instruktażu stanowiskowego,
 13. Kontrola warunków BHP (raport stanu BHP – AUDYT KONTROLNY),
 14. Instrukcje stanowiskowe BHP,
 15. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 16. Badanie warunków środowiska pracy – pomiary (oświetlenie, hałas, wilgotność, temperatura-termopara),
 17. Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 18. Doradztwo w zakresie prawa pracy,
 19. Doradztwo w zakresie spraw ZUS,
 20. Opracowywanie dokumentacji pracowniczej, osobowej,
 21. Opracowywanie tabeli przydziału odzieży,

WSZYSTKIE USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!!!