ISO 45001

Nasza firma prowadzi audyty w obszarze BHP również pod kątem wdrażania normy ISO 45001, w tym przejście (migracja) z systemu OHSAS 18001 oraz PN 18001 na ujednoliconą normę ISO 45001.
Czym jest ISO 45001 ?
Nowy międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, określający minimalne wymagania efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma ta zachęca do systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa.
Standard ISO 45001 został opublikowany w marcu 2018 roku. Po jego publikacji organizacje posiadające certyfikat OHSAS 18001 mają 3 lata na migrację na nową normę.
Również polska norma PN N 18001 może być z powodzeniem zastąpiona przez ISO 45001.
Korzyści z wdrożenia ISO 45001
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przeznaczony jest dla wszystkich organizacji, które chcą zminimalizować możliwość wystąpienia wypadków w pracy. Wdrożenie Systemu ISO 45001 pozwala na:
Tworzenie kultury bezpiecznej pracy
Identyfikację zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli, aby im zapobiegać
Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań przekładające się na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej
Angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy
Wykazanie zgodności z wymaganiami klientów i dostawców.
Nasi specjaliści pracują na terenie całej Polski.