Oferujemy Państwu Kompleksową Obsług z zakresu BHP i higieny pracyKompleksowa obsługa BHP zakładu pracy

BHP SERWIS oferuje kompleksowy outsourcing w zakresie BHP realizowany zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w spawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Współpracy na zasadzie powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy jest dla każdej firmy najefektywniejszym i najtańszym elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. BHP SERWIS przejmuje wszystkie obowiązki z zakresu BHP dzięki czemu przedsiębiorca, pracodawca może ten zaoszczędzony cenny czas zainwestować w dalszy rozwój firmy.

W ramach wyżej wymienionych usług otrzymacie Państwo:

  • Prowadzenie szkoleń BHP zarówno wstępnych jak i okresowych,
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz prawa pracy,
  • Kompletną usługę postępowań powypadkowych,
  • Solidnie wykonaną ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Okresowe przeglądy stanu BHP w zakładzie pracy,
  • Dostosowanie stanowisk pracy według zasad ergonomii,
  • Audyty BHP,
  • Udział w wizytacjach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i tym samym pomoc w realizacji zaleceń powyższych organów,
  • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów : wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych.
  • Zapewniamy pełną i bieżącą informacje w zakresie nowowprowadzonych norm i przepisów.