Nadzór BHP projektów budowlanych

Nadzór BHP na budowie
Oferta skierowana do Inwestora, Generalnego wykonawcy oraz firm podwykonawczych.
Realizację projektów budowlanych zaczynamy od wdrożenia systemu bezpieczeństwa na budowie w oparciu o sprawdzone procedury, poprzedzone szczegółowymi analizami zagrożeń przeprowadzonymi na terenie budowy.
Wdrażamy autorskie rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem pracy w zależności od specyfiki projektu.
Na każdym etapie inwestycji jesteśmy wsparciem dla Inwestora, Kierownika budowy oraz pracowników firm podwykonawczych.
Nasz zespół tworzą profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem oraz wymaganymi uprawnieniami.
Usługę nadzoru BHP projektów budowlanych świadczymy na terenie całego kraju!
Zapraszamy do współpracy!

Szkolenia specjalistyczne dla budownictwa
– szkolenia wysokościowe
– szkolenia hakowych i sygnalistów
– bezpieczne usuwanie azbestu
– wstępne szkolenia BHP
– okresowe szkolenia BHP
– kurs pierwszej pomocy
– próbna ewakuacja budowy
Dokumentacja BHP na projektach budowlanych
Opracowujemy wymagany prawem plan BIOZ.
Wspieramy w opracowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR
Opracowujemy konieczne procedury i formularze.