Szkolenie BHP dla inżynierów

BHP SERWIS organizuje szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych. Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin lekcyjnych, zajęcia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP. Proces szkoleniowy realizowany jest na podstawie indywidualnie przygotowywanych programów szkoleniowych adekwatnych do branży i zagrożeń na stanowiskach pracy. Zajęcia prowadzone są na Naszych salach wykładowych lub na terenie zakładu pracy klienta.
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Wybierając nasze szkolenie dla inżynierów uaktualnisz oraz uzupełnisz posiadaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznasz się z kwestiami organizacyjno – technicznymi, dotyczącymi poprawy warunków pracy oraz kształtowania poprawnych zachowań pozwalających uniknąć lub ograniczyć potencjalne zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, zaznajomisz się z podstawami ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.
Szkolenie polecane jest dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych m.in. konstruktorom maszyn i innych urządzeń technicznych, technikom, projektantom, architektom oraz innym pracownikom zakładów, którzy wykonują czynności inżynieryjno-techniczne.
Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).