Szkolenie BHP dla pracodawców

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, oferujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Według rozporządzenia szkoleniowego art. 15 ust.4 „pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku”. Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych, zajęcia prowadzone są przez specjalistów ds. BHP. Proces szkoleniowy realizowany jest na podstawie indywidualnie przygotowywanych programów szkoleniowych adekwatnych do branży i zagrożeń na stanowiskach pracy. Zajęcia prowadzone są na Naszych salach wykładowych lub na terenie zakładu pracy klienta.

Przypominamy, że według Kodeksu Pracy art. 237 § 2 „Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonania ciążących na nim obowiązków”.