Szkolenie BHP dla pracowników administracji

BHP SERWIS organizuje szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych. Czas trwania szkolenia to minimum osiem godzin lekcyjnych, do zajęć przygotowywany jest indywidualnie program szczegółowy adekwatny do potrzeb klienta związanych z określonymi zagrożeniami na stanowisku pracy.
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Przykładowy program szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych:
1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Wybierając nasze szkolenia BHP masz pewność, że pracownicy zapoznają się z tematyką uwzględniającą specyfikę pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, poznają podstawowe zasady ergonomii, a także będą potrafili prawidłowo ocenić zagrożenia występujące w pracy biurowej.
Szkolenie kierowane jest dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych takich jak m.in.: pracownik administracji państwowej, pracownik sekretariatu, referent, recepcjonistka, księgowa, kadrowa i wielu innych osób, których praca odbywa się przed ekranem komputera.
Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).