Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

BHP SERWIS organizuje szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Czas trwania szkolenia to minimum osiem godzin lekcyjnych, do zajęć przygotowywany jest indywidualnie program szczegółowy adekwatny do potrzeb klienta związanych z określonymi zagrożeniami na stanowisku pracy. Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.).
Głównym celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Przypominamy, że pracownicy na stanowiskach robotniczych powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.