Oferujemy Państwo szkolenia BHPSZKOLENIA BHP

Oferujemy Państwo szkolenia BHP wstępne obowiązkowe przy przyjęciu wszystkich nowo zatrudnionych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Zapewniamy kompleksową organizację szkolenia na naszych salach wykładowych jak również na terenie zakładu pracy klienta. Czas trwania szkolenia to minimum 3 godziny, do którego przygotowywany jest indywidualny szczegółowy program szkolenia. Proces edukacji prowadzony jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów ds. BHP.

Przypominamy że:

„Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art.2373 paragraf 3 KP)”.