OFERTA SZKOLENIOWAPierwsza Pomoc

Kurs z pierwszej pomocy polecamy osobom, które chciałyby nauczyć się podstawowych czynności ratujących życie, aby być świadomym odpowiedzialności i wiedzieć co robić w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Kurs kierujemy do wszystkich osób, a w szczególności do rodziców, opiekunów dzieci, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, szkół kierowców jazdy, szkół rodzenia, kierowców, wolontariuszy itp. Istotą szkoleń z pierwszej pomocy, które są przez nas prowadzone, są ćwiczenia praktyczne. Praktyka zdobyta podczas symulacji ratowniczych pozwoli na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia.

W zależności od potrzeb kurs pierwszej pomocy może obejmować różną tematykę do wyboru:

  • pierwsza pomoc osobom dorosłym – RKO osoby dorosłej, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
  • pierwsza pomoc dzieciom – RKO dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach
  • pierwsza pomoc osobom dorosłym i dzieciom – RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, używanie AED, pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i urazach

Ogólne założenia szkolenia

  • przygotować uczestników do udzielania pierwszej pomocy poprzez nauczenie ich umiejętności postępowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka
  • przygotować uczestników do roli lidera podczas udzielania pierwszej pomocy
  • kształtować u uczestników wrażliwość oraz potrzebę szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia człowieka
  • przygotować uczestników do poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz zasad i standardów jej udzielania
  • propagować i szerzyć zasady udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotować ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pomocy.

Standardy kształcenia

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia prowadzone są przez ratowników medycznych zatrudnionych w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego, których wiedza weryfikowana jest przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Program i czas szkolenia

Program i czas dobierany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i liczby uczestników.

Zapraszam do skorzystania z oferty na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Marek Grzelak
ratownik medyczny
tel. 660 497 592