Uncategorized Dążenie do ciągłego rozwoju – motto Naszej firmy

30 grudnia, 20190

Firma BHP SERWIS dąży do ciągłego rozwoju kadry szkoleniowej. Kolejnym etapem obranej przez Nas drogi w branży szeroko rozumianego BHP było zdobycie Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Ośrodek Szkolenia Kompetencji Personelu. Działania te pozwolą Nam na rozszerzenie oferty firmy o prace związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji według normy PN-N-18001 i normy OHSAS 18001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *